Telefon533 331 215, 501 427 700

Dezynfekcja pomieszczeń

Dezynfekcja czyli odkażanie to proces w wyniku, którego ulegają zniszczeniu drobnoustroje, formy bakterii, wirusów, zarodników grzybów i roztoczy.

Dezynfekcję dzielimy ze względu na metody: termiczną, z wykorzystaniem pary wodnej, gorącej wody oraz chemiczną przy użyciu roztworów preparatów chemicznych o różnych właściwościach. Przy dezynfekcji używane są substancje aktywne na bazie chloru, alkoholu, aldehydu, czwartorzędowych związków amoniowych, związki nadtlenowe, pochodne fenolu, ozonu.

 

 


Dezynfekcja pomieszczeń
Copyright (C) diamentowyblysk.olsztyn.pl Realizacja: Estymo